Testimonials

I’ve been afraid of so many things in my life. Afraid of living is a terrible way to actually live. I dont know how I managed my life all these years of fear, resentment and anger. Even tho I thought I was a happy person with a lot of problems. My days had always been about what could go wrong or does my closest ones not approve of something in my life.

After the coarse I’ve just stopped putting my energy in things i can’t controll. I’ve found a calmness that helps me deal with everyday family issues. This has given me a life I love, courage to challenge myself and experience new things. My life has gone from extremely energy draining to a life filled with energy and happiness.

Thank you Tony you are an amazing person

Ann-Sofi

Den här kursen har varit mig till stor fördel speciellt inom min personliga utveckling. Jag har alltid trott på kroppen som en helhet, en fysisk, psykisk och själslig enhet. Detta begrepp har med kursens gång och mitt praktiserande gett mig en ännu större inblick och djupare förståelse i vad det faktiskt innebär att leva just i denna enhet, tillsammans med mig själv.
Oavsett vilken av mina utbildningar eller livssituationer jag har i bakgrunden kan jag applicera mitt nya sätt att se på omvärlden och det är en enorm tillgång, en enorm kraft. Den har gett mig en än djupare förståelse för människans olika yttre natur, våra olika resor genom livet, men också vår väldigt lika insida som länkar oss samman mer än vi tror.

Jag har lärt mig att acceptera allt för vad det är och vidare kunna göra medvetna beslut. Beslut som ligger närmare själen och den universella kärleken.

Detta är ett fantastiskt komplement för alla som på något sätt arbetar med sig själva eller andra människor. På det psykiska eller andliga planet. Oavsett vilken väg man tar genom livet, så får man en djupare förståelse för sin egen och andras inre sanna natur. Vem som är på riktigt och vem som lever långt ifrån sig själv. Man får massor av verktyg att applicera både på sitt vardagliga liv och sitt yrkesmässiga. Verktyg som ger en möjligheten att leva ett gott liv utifrån universums principer.
Jag vill bara tacka Tony och Co. för denna fantastiska möjlighet, och det fina stöd som jag fått hittills under denna resas gång. Tack

Annica

Kursen har varit en helt ny upplevelse för mig på många sätt. Övningarna och informationen under kursen va mycket bra och tuffa. Saker man aldrig kunnat tänka sig klara av både fysiskt och psykiskt. Det gav mig hjälpmedel för att lära känna egot. Hur det fungerar och hur det subtilt reagerar på saker utan att man egentligen reflekterarar över det. En process som fortgår. Samt hjälpmedel för en större medvetenhet genom aktiv meditation.

I det vardagliga har det gett mig en förståelse på många plan när det gäller framförallt mig själv. Vad jag uppfattar och reagerar på är helt upp till mig själv och hur jag vill se och uppfatta världen. Man skapar sin egen värld antingen genom negtivitet eller positivitet. Jag har blivit lugnare och mer medveten i situationer som förut kanske skulle gjort mig arg etc.

Tack Tony för en utmärkt kurs och lärdom.

Mattias