Self development, Self empowerment.

Förändra ditt liv med ett nytt mindset

Ego separation och Aktiv meditation

Det pågår en kamp om kontrollen över ditt sinne mellan ditt ego och din ande. Denna kamp har pågått sedan tidens begynnelse. I huvudsak utkämpas den på grund av ditt egos konstanta behov av att känna sig speciell, upphöjd och för att uppnå odödlighet. Allt detta sker medan din ande sitter och väntar.

Dagens värld styrs helt av egot, överallt och det på grund av den betingande programeringen. Det rådande tillståndet vårt kollektiva egot har är direkt ansvarigt för en hel encyklopedi av mänskligt lidande, sjukdom, känslomässig turbulens, smärta, stress, rädsla, skuld, skam och ilska, bara för att nämna några stycken.

Lyckligtvis för oss har vår ande ett oändligt tålamod. Vår ande har, och kommer att vänta i millennium för att få träffa oss.

Enkelt uttryckt kan det förklaras på följande vis:

 • Din inre dialog styr hur du skapar din verklighet.
 • Det är cyklerna per sekund i kurvan din hjärna oscillerar, eller slaglängden på sinuskurvan som avgör hur du skall komma att uppleva/reagera på den skapade verkligheten.
 • Ändra den inre dialogen och du kommer ändra den verklighet du skapar..
 • Ändra cyklerna per sekund i hjärnans oscillering/slaglängd och du ändrar hur du upplever eller reagerar på den verkligheten.

Som jag har förstått det finns det egentligen bara en enda energi på detta jordeplan, men däremot ett brett spektrum inom denna energi. Din egen vibration styr vilken typ ur denna energi du drar till dig och upplever. Det som I huvudsak påverkar kroppen är andningen och meridiansystemet
Medan sinnet styrs av den inre dialogen och hastigheten på hjärnkurvan (oscillationen).
Fokus, intension och avsikt räcker över båda delar.

Energifält

Allting är vibration, frekvens och energi.
Universum, planeterna, vår fysiska värld/verklighet och våra fysiska kroppar har samma materiella uppbyggnad.

Fysisk vibration

De atomer och molekyler som vi består av genererar ett elektromagnetiskt fält som omger vår fysiska kroppar.
Hjärtat, One Point, hjärnan, meridiansystemet, dessa är alla delar av de komponenter som bidrar till din helhets vibration.

Inom ditt energifält återfinner vi också tankar, känslor (emotions) och känslor (feelings).
Genom att bryta isär atomer i enskilda beståndsdelar kan man se hur de ändrar karaktär och avger eller absorberar de elektromagnetiska frekvenserna. Dessa olika tillstånd/stadier av dina feelings, emotions och uppfattning skapar alltså elektro magnetiska frekvenser som vidare skapar ditt energifält.

Hjärn vågor

Cyklerna per sekund som din hjärncell oscillerar/pendlar vid skapar en vibration.
När du sänker cykeln per sekund ner ändrar du hur du upplever verkligheten och hur snabbt den kommer till dig och din förmåga att förstå det.

Inre dialogen

Din inre dialog skapar vibrationer utifrån dina åsikter och känslor (emotions)
som du först själv skapat genom dina upplevelser.

Den inre dialogen tar sig också rollen som ett filter, vilket förvränger den upplevda situationen och får dig att acceptera den aktiva känslan.

Alla dessa komponenter bidrar till helheten av din totala mentala vibration.

Verkligheten som du upplever dras bokstavligen till dig utifrån de oräkneliga antal möjligheter som din totala vibration och din inre dialog begränsar dig till.

Alla komponenter ovan är lika viktiga, däremot, den inre dialogen tillsammans med det synkroniserade sinnet är dominerande, de övriga samordnas sedan utifrån dessa.

Du kan ha en fysisk kropp i topp trim. Men om ditt sinne är ockuperat av negativa tankar, tankemönster och vanor, så kommer kroppen att insjukna. Det samma gäller emellertid inte i omvänd ordning.

Inget skitsnack

Jag anser att självutveckling/självförstärkande ska vara användarvänligt och effektivt. Det skall vara lätt att förstå och att omsätta I praktiken. Vi vill ju se resultat genom varje enskilt steg under processen. Här är det inget hokus pokus, bara mycket användbara verktyg som fungerar.

Healing
Om du är en healer eller skulle vilja bli en healer måste du förstå att allt helande är i grunden självläkning. Att det enda du kan göra som en healer är att agera hjälpmedel för att höja klientens vibration, skapa ett optimalt flöde genom klientens energifält för att tillåta självläkningen att äga rum. Eller allra helst, att hitta klientens vibration och höja den. Shingon Mikkyo 100% ger dig verktygen att kunna uppnå detta. Egoseparation skapar en klarhet i ditt sinne som möjliggör ett kraftfullt och koncentrerat fokus. Detta tillåter i sin tur en specifik energi att strömma obehindrat (alltså utan att passera genom intellektdelen av din personlighet) genom ditt energifält. Det är ganska enkelt, hela dig själv först.

Vad är ditt Ego?

Ego personligheten är summa summarum av alla dina tankar och känslor fram till detta ögonblick. När du, eller ditt ego investerar känslor tillhörande en tanke eller idé, skapar du åsikt.

Ju mer känsloenergi du investerar desto mer solid blir åsikten. Det är ganska brilliant, dina åsikter har bokstavligen atomvikt. Det är såhär vår rådande världsåskådan skapas.

 

Hjärnan

Din hjärna är ett elektro-kemiskt organ vars celler har sin egen oscillation/vågform och dessa förändras beroende på aktivitet.

Den här vibration mäts i cykler per sekund (CPS).

De fyra huvudkategorierna i spektrumet är:

 • Beta 15-22+CPS, upptagenhet, engagerad, upprymd.
 • Alpha 7-14 CPS, avslappnad, vila, icke upprymd.
 • Theta 4-6 CPS, sovande, drömstadie, transstadie.
 • Delta 0-3 CPS, drömlös sömn, föryngring.
  Det är naturligt att sjunka ned genom spektrumet vid
  insomnandet och tillbaka upp vid uppvaknade.

Vad är aktiv meditation?

Aktiv meditation är ett förändrat sinnestillstånd. Till exempel att vara i Alpha medan arbete pågår i Beta medvetande. För oss på egoseparation.com handlar inte meditation om att befinna sig i stadiet av lycka mellan vanligt vakentillstånd och sömn.

Det handlar om att vara avslappnad , naturligt alert, känna sig förstärkt och att vara fullt medveten om våra sinnen medan vi opererar i vanligt vaket medvetande.

Det är ett stadie av icke-dömande och villkorslös kärlek.

 

Vem är jag?

Du är varken dina känslor eller känslotillstånd, dina åsikter, eller ens din fysiska kropp

Du är en gnista av gudomlig energi inuti en fysisk kropp.
Denna gudomliga gnista av medvetande har kommit till jordeplanet för att uppleva sig självt i fysik form. Den fysiska dimensionen manifesterad som fysisk kropp. Den gnistan av energi, kalla den vad du vill, gudskraften, kristusmedvetandet, anden, själen, spelar ingen roll. Det är här ditt sanna jag återfinns.

Du kan inte ha en åsikt utan en känsla. Du kan inte ha en känsla utan tanken.

Alla negativa känslor är inget annat än en upplevd motsättning gentemot ditt egos åsikt.

Så allt ifrån det sublima till det befängda, det hysteriskt roliga till det absolut mest hjärtskärande omfattas av denna sanning.

Vad är ego separation?

Ego separation är ett knepigt koncept för de flesta människor. För att förtydliga vad ego separation är i kontext med hur vi ser det, handlar det inte om en fullständig separation. Din ego personlighet är en viktig del av jaget på samma sätt som att pengar är en bra bundsförvant men en dålig ledare. Utan ego skulle en konversation bli en aning färglös. Separationen är mellan ditt ego och ditt sanna jag. Det är som att likna vid ett kärleksförhållande där du och din partner har skilda sovrum.

Det är alltså ingen skilsmässa, men ditt ego kanske kommer att skrika och stampa sina söta små fötter i förtvivlan medan du kalibrerar upp balansen av det som påverkar ditt sinne. Separationen är en inre process som går ut på att vara medveten om den inre dialogen och via denna mentala inblick skapa ett heligt rum för din ande att uppehålla sig i. Detta heliga rum är närande för din ande.

Egots värld är i huvudsak dominerat av beta-medvetande (15-22 Cykler Per Sekund).

Det är en värld av omedelbar behovstillfredställelse, bekvämlighet, makt, status, självförhärligande och svartsjuka, för att inte tala om stress, ilska och känslomässig turbulens.

Många tror att beta vibrationer fungerar som en hämmare av anden, vilket innebär att anden tvingas kämpa för att påverka sinnet medan det är upptaget i beta stadie. Genom att sakta ned cyklerna per sekund i vilken din hjärna arbetar tillåter du din ande (ditt sanna jag) att få ett större inflytande på ditt sinne/liv. Genom att förpassa egots vibration blir den naturliga följden att du också förskjuter de associerade åkommorna.

Online kursen

Konceptet med ego separation och aktiv meditation är mitt eget. Utvecklat och finjusterat över många år av efterforskning och tillämpning, lärande och förståelse för vad som fungerar samt kastat ut skräp, för att du inte skall behöva. Detta ett år långa studieprogram är uppdelat i ett 12 månatligt steg för steg lärande om hur ditt sinne fungerar samt tillhörande sinnelag vid ego separation. Upplägget är tänkt att ge dig tid att integrera varje steg i ditt liv.

Vi kommer att tillhandahålla instruktionsfilmer och dessa släpps i avdelningen för medlemmar. Energiövningarna, meditationerna och instruktionerna som följer med varje släpp, avseende den aktiva meditationen är påbyggande, vilket innebär att det du lär dig i steg ett följs upp med kontinuerligt praktiserande samtidigt som nya delar läggs till löpande.

Vid fullgjord kurs kommer du att ha en hel låda med verktyg att hantera livet med, tillika förståelsen för hur dessa används. Sammantagna och praktiserade i kombination är kraftfulla och livförändrande. Men jag skall inte ljuga för dig, det kommer att kräva ansträngning och disciplin, precis som allt av reellt värde gör.

Om du vill förändra ditt liv och ta dig ifrån dina rädslor, ilska och stress.
Om du vill förbättra dina förhållanden till andra, då är denna kurs för dig.

Detta är en kurs som verkligen ändrar spelreglerna. Du kommer att se förändringar genom varje enskilt steg. Vi kommer också att tillhandahålla support och rådgivning via vårt diskussionsforum inne i medlemsavdelningen. Det kommer inte alltid att vara mysigt och trevligt. Bitvis kommer du antagligen att hata mig eller möjligen tänka “Verkligen!!??” Ja verkligen, eftersom du inte alltid kommer att förstå syftet med en övning som behöver göras. Vid detta stadie i spelet förstår jag ditt sinne bättre än du själv. Det vill jag förändra.

Avdelning för medlemmar

Efter att vi bekräftat din registrering får du tillträde till vår medlemsavdelning. Denna är delad i tre sektioner: Introduktion, Applikation och Förstärkning. Varje sektion har sitt eget diskussionsforum som drivs av vårt Administrations team för att kunna tillhandahålla online support och praktiska råd.

Introduktion

①  Grunder

②  Sinnesstadier

③  Vikten av inre dialog

④  Att förstå insikt

Applikation

⑤  Att förstå egot

⑥  Att förstå känsla

⑦  Det synkrona sinnet

⑧  Att förstå vibrationer

Konsolidering

⑨  Självacceptans

⑩  Icke dömande

⑪  Självförstärkning

⑫  Ljudet av tystnad

Viktig information

Vi förbehåller oss rätten att neka tillträde till vilken som helst av våra workshops eller kurser.
Registrering till våra kurser sker genom ansökan. Om din ansökan avslås finns inga anspråk på betaling.

Om din ansökan godtages blir du medlem och efter det sker inga återbetalningar.

Att dela inloggningsuppgifter med andra är fog för omedelbar avstängning ifrån kursen. Ip adresser kontrolleras.

Inte medlem?

 • Är du stressad? Deprimerad? Sjuk på regelbunden basis?
 • Har du starka känslor?
 • Rädd, full av skuld, problem med ilska?
 • ” Skapar dina känslor smärta eller turbulens?
 • Skulle du vilja förändra detta?
 • Är det du som kontrollerar ditt liv eller är det dina känslor som kontrollerar dig?
 • Skulle du vilja ha mer balans?
 • Skulle du vilja förbättra dina relationer?

Om svaret är ja på endera av dessa frågor……

Workshop

Vår onlinekurs är designad för att leda dig genom en steg för steg process genom förståelse och integrering av de tillhandahållna livsverktygen. Det KOMMER att förändra ditt liv åt det bättre. Det kommer att fördjupa din förståelse för dig själv och världen runt dig. Det kommer att förbättra kvaliteten på dina känslor, dina förhållanden och din hälsa.

För människor som har arbetat med sig själva och vill ha resultat lite snabbare och är beredda att pressa lite mer ändå, för dessa kör vi en serie av 3-dagars intensivkurser i ego separation. Dessa är livsförändrande workshops och inte för den lata eller svaghjärtade.

Är du intresserad av healing och vibrationsmedvetenhet? Våra kraftfulla workshops är sällsynta utanför Japan. Shingon Buddism och helig symbolism tillhandahåller plattformen för lärande genom denna spirituella resa av självupptäkt och inre frid.

Några förfrågningar?…

Lärare

I am a student of life, the same as you. Mayhap I pay
more attention & practice a bit more often. I started attending
seminars/lectures /workshops in 1992, when I had the privilege of studying with
Donna Eden, Mathew Manning, Stuart Wilde & David Fuess. These people had a
huge influence on my life studies. I got to the stage where I ready to walk the
talk. In 1997, I changed my life forever.
I have had many mentors in my life but only one teacher.
I met him when I was 17 and started studying mind-states, energy work, healing,
ego separation and metaphysical concepts. It turned into a 10-year
apprenticeship. I then moved on to study Shingon Buddhism & Sacred
Symbology with the same teacher. I am now in my 15th year of Shingon practice.
I am blessed to have such a teacher and cannot fully express in writing my
gratitude for his love and patience.
Shingon Mikkyo has been the biggest influence in my life. It is the foundation
of everything I understand… …or don’t as the case may be! It is my sincere
aspiration that the light of Shingon breathes through all that I teach. I in no
way want to give the impression I am a devout Shingon Buddhist, I am not. I
love Shingon and I have a deep reverence and appreciation for it. The
philosophy works me, it is about acceptance of responsibility and
non-judgement, healing and power based in un-conditional love. It is congurent
with how I understand the world around me. Nothing more.
I am a student. I am not perfect. I am what I am, I accept that.
It has taken many years to understand and integrate this mindset. I still have
much to learn. Once you start on the path of self-awareness it becomes a life
journey of self-discovery, turning back is not an option. I have been living,
working & travelling abroad for over 20 years. Mixing my studies with
travel has been invaluable to me;
Learning & practicing energy and flow by living & doing it.
Non-attachment & non-judgement taught by people who don’t even know they
know. Observing ego (my own and others) in different cultures, times and
locations. I am eternally grateful to everyone who has touched my life. I feel blessed. Tony Takakura